Velkommen til Engesvang Musikforening

Velkommen til Engesvang Musikforenings hjemmeside

Forestilling udskudt

Forberedelserne til en teaterforestilling i Engesvang i anledningen af befrielses-jubilæet til maj er udsat. Det sker på grund af faren for corono-smitte, oplyser Stig Skovbo, som er formand for Engesvang Musikforening og en af initiativtagerne til markeringen af jubilæet.

- Vi var i gang med forberedelserne til forestillingen, der skulle have været spillet de første dage i maj; men med de opfordringer, der kommer fra myndighederne, samler vi selvfølgelig ikke de medvirkende til prøver. Derfor lukker vi ned indtil videre, siger Stig Skovbo.

Han tør ikke gætte på, hvornår forestillingen kan blive en realitet.

- Om så restriktionerne blev ophævet efter de foreløbigt varslede 14 dage vil vi ikke kunne nå at gøre forestillingen færdig. Vi ved heller ikke, hvor længe den nuværende situation vil fortsætte, så vi kan ikke sige noget om, hvornår forestillingen kan blive til noget, siger Stig Skovbo og tilføjer:

- Det er klart, at vi vil stable det på benene engang. Vi har et spændende teaterprojekt med en spændende historie, spændende manuskript og nyskrevet musik. Selvfølgelig skal det gennemføres på et tidspunkt. Vi ved bare ikke hvornår. Vi håber på alle måder, at situationen hurtigt ændrer sig, men hvis vi skal nå at lave forestillingen inden sommerferien, så skal vi kunne genoptage prøverne umiddelbart efter påske. Men nu må vi se.

Det store alsangs-arrangement 4. maj er også i fare for aflysning.

- Vi har jo en vision om at mellem 1000 og 2000 mennesker kommer til alsang rundt om Bølling Sø. Alle vil ikke stå lige op ad hinanden, og det bliver i fri luft. Men mange mennesker vil alligevel være tæt på hinanden, så der er risiko for smittespredning. Og hvis anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ikke ændrer sig i den gode retning, bliver vi også nødt til at aflyse den del af festen.

Økonomisk støtte

Vil du være med til at sikre det økonomiske grundlag for et højt ambitionsniveau for forestillingen Krigens Øjeblikke, er du velkommen til at bidrage med et beløb.

Indsæt penge på Engesvang Musikforenings konto: Reg.nr: 0870 Konto: 0465672668

Donationer indtil nu:

  • Egefonden: 25.000 kr.
  • Ikast-Brande Kommune: 25.000 kr.
  • Alsangs-puljen: 10.000 kr.
  • Silkeborg Kommune: 10.000 kr.

 

Savner mænd og børn på scenen

Prøverne til forestillingen ”Krigens Øjeblikke” er gået i gang

Prøverne til teaterforestillingen Krigens Øjeblikke er nu gået i gang. Foreløbigt er 15 amatørskuespillere i gang med at øve de scener, der i begyndelsen af maj skal blive til en forestilling om besættelsestiden i Engesvang og omegn.

I teorien er der medvirkende nok, men instruktøren Christina de Laurent fortæller, at hun gerne vil have lidt flere skuespillere. Helst børn og mænd.

- Vi mangler i hvert fald nogle børn. Forestillingen bygger på erindringer fra krigens tid, og mange af de mennesker, der har kunnet fortælle, var i sagens natur børn dengang. Derfor har vi flere scener med børn, der fortæller om krigen set i børnehøjde, siger Christina de Laurent.

Hun fortæller, at forestillingen består af mange enkeltscener, der hver især bygger på konkrete erindringer fra personer på egnen. Der er således ingen gennemgående roller i forestillingen men mange mindre scener med to-tre medvirkende og så ganske få replikker.

Det betyder også, at det først er i den sidste uge op til forpremieren 30. april, at alle medvirkende behøver at være sammen på samme tid. Indtil da mødes skuespillerne kun med instruktøren og de par stykker, de skal spille den enkelte scene sammen med.

Normalt øver man torsdag aften, men alle skal altså ikke komme hver torsdag.

Skuespil er kun en del af forestillingen. Der medvirker et kor på cirka 30 sangere. De skal blandt andet synge nogle sange fra besættelsestiden, men der bliver også flere sange skrevet direkte til forestillingen af Jane Pedersen og Stig Skovbo.

Forestillingen får også et stort islæt af lyd og lys med blandt andet billeder, lyd og film fra krigens tid.

Det er planen at forestillingen skal opføres for publikum fem gange. Torsdag 30. april der er forpremiere for skoleelever, der i ugen op til har emneuge om besættelsestiden. Desuden er der forestillinger fredag 1. maj, lørdag 2. maj og søndag 3. maj.

Forestillingen skal sættes op i udstillingshallen på Klosterlund Museum. Nogle af museumsgenstandene bliver trukket ud til siden, og så har man allerede en kulisse med autentiske effekter fra tiden omkring 1940-1945. Man håber at kunne få cirka 100 tilskuerpladser.

Har man lyst til at medvirke, kan man henvende sig til Jane Pedersen, janethorsvad@gmail.com eller Kim Munksgaard, munksgaard1965@gmail.com

30 mødte op til information om den teaterforestilling i Engesvang, der skal markere 75 året for befrielsen

Mange i Engesvang vil gerne være med til at markere 75-året for befrielsen efter anden verdenskrig. Søndag var omkring 30 mødt op for at tilmelde sig til den teaterforestilling, der skal spille i begyndelsen af maj.

Det var ikke nogen egentlig audition, men stykkets instruktør, Christina de Laurent, legede forskellige teater-lege med de fremmødte, ligesom nogle af bagmændene fortalte om projektet.

Stig Skovbo fortalte blandt andet om ideen om at indsamle øjenvidneberetninger fra nogle, der kan huske, hvad der skete i Engesvang fra 1940 til 1945.

- I krigens store perspektiv skete der jo ingenting i Engesvang. Men når vi har snakket med mennesker, som levede her dengang, så fortæller de alligevel historier. Historier med følelser, historier med drama, historier med romantik. De historier tager vi udgangspunkt i og sætter dramatik til, sagde Stig Skovbo blandt andet.

Kim Munksgaard fortalte blandt andet om det konkrete manuskript, der nu skal omsættes til forestilling.

- Vi har de her beretninger, som kommer til at indgå ordret, og omkring dem laver vi noget drama. To til fire replikker. Det er noget alle kan være med til, for der er ingen store roller. Udfordringen i det her – og det er så nok mest Christinas udfordring – bliver at få et flow, så den ene scene går over i den anden, selv om der ikke er nogen egentlig sammenhæng mellem dem.

At forestillingen består af mange små scener med et par medvirkende betyder, at ikke alle behøver at deltage i prøver hele tiden. De få, der indgår en scene, kan aftale at mødes med instruktøren, og så er det først i den sidste uge inden premieren 1. maj, alle skal øve sammen.

Der vil i forestillingen indgå sang og musik, både sange fra krigens tid og sange skrevet specielt til denne forestilling. Derfor vil Engesvang Musikforenings kor, EKKO, medvirke i forestillingen, så der vil være mange mennesker på scenen, skønt det kun er få, der har replikker.

Christina de Laurent, der er instruktør på forestillingen, glæder sig.

- Jeg har oplevet masser af energi hos de mennesker, der mødte op, så jeg er helt sikker på, at det bliver en fantastisk oplevelse, siger Christina de Laurent, der blandt andet arbejder på Dansk Teaterakademi i Holstebro, og som har instrueret friluftsspillene i Thorning.

Ud over teaterforestillingen vil der 4. maj om aftenen være alsang rundt om Bølling Sø med deltagelse fra både Engesvang, Funder og Kragelund. Desuden vil der 16. maj være en koncert, hvor lokale musikgrupper giver deres versioner af musik om krig og fred.

Stort kulturarrangement ved Bølling Sø


Kæmpe alsang og teaterforestilling markerer i maj 75-året for Befrielsen i Engesvang og omegn

 

Det begyndte med en tanke i Engesvang Musikforening om en lille kulturmarkering af 75 året for afslutningen af anden verdenskrig. Nu har tanken vokset sig større, og formanden for Engesvang Musikforening står nu i spidsen for arbejdet med flere store arrangementer i begyndelsen af maj næste år.

- Det bliver ikke bare vores eget kor, der skal synge nogle danske sange. Det bliver måske 1000 mennesker, der skal synge samtidigt mange steder rundt om Bølling Sø. Samtidig er vi ved at stable en teaterforestilling på benene, der bliver noget ud over det sædvanlige, siger Stig Skovbo og fortsætter:

- Det helt særlige ved den her forestilling er, at den bygger en til en på lokale menneskers erindringer. Vi har været rundt ved ældre mennesker med en båndoptager for at få dem til at fortælle deres personlige historier fra besættelsestiden. Og det bliver nogle af de historier, vi får at se på scenen. Visse dele ordret fra båndudskrifterne, forklarer Stig Skovbo, som fortæller, at der bag teaterproduktionen står en gruppe på en halv snes mennesker.

Det er den professionelle dramatiker Brian Wind-Hansen, der har omsat lydoptagelserne til dramatik, og det er Christina de Laurent, der skal stå for instruktionen. Hun er blandt andet også instruktør på Thorning Friluftsspil.

- Vi har en aftale om at kunne spille i laden på Klosterlund, og vi arbejder på at finde sponsorer, der vil støtte projektet, så vi også kan få godt lyd og lys. Lige i øjeblikket har vi tilsagn om cirka 50.000 kr. men vi skal i hvert fald bruge dobbelt så meget.  Vi håber selvfølgelig også på nogle entréindtægter, man vi vil ikke kunne sætte prisen så højt, at vi kan dække alle udgifter med det, siger Stig Skovbo.

Det er planen, at der skal være fire forestillinger i løbet af 1., 2. og 3. maj, og det skønnes at kunne få plads til cirka 100 tilskuere per gang.

Teaterforestillingen er imidlertid ikke det eneste, der er i støbeskeen. 4. maj - på befrielsesaftenen - vil der være alsang ved bredden af Bølling Sø. På samme tid vil man synge de samme sange flere forskellige steder.

- Vi har forventer, at de tre skoler i Engesvang, Funder og Kragelund stiller op, ligesom FDF og kirken i Kragelund måske også vil være med, og i Engesvang Musikforening har vi allerede i flere måneder haft alsang en gang om måneden, og vi regner med at mange vil deltage ved den store finale, hvor der også bliver fakkeloptog og andet med lys, alt efter hvor mange penge, vi får skrabet sammen til det projekt, siger Stig Skovbo.

Han fortæller, at i ugen op til 4. maj vil Engesvang Skole have temauge om besættelsestiden og befrielsen. 21. april er der i kulturhuset i Engesvang foredrag med frivillige fra Bunkermuseet i Silkeborg, og lørdag 16. maj er der ligeledes i kulturhuset koncert med en lang række lokale musikere, der vil synge og spille om krig og fred.

Søndag 26. januar bliver der afviklet en audition, hvor personer, der har lyst til at få en rolle i forestillingen, kan melde sig.

Vi er allerede kommet godt fra start:

Endnu en herlig viseaften i Bording

Det er nu en god måde at starte sæsonnen på.

Engesvang synger Alsang.

Det første i rækken.

Vi fortsætter sæsonnen igennem og slutter med en helt særlig Alsang d. 4. maj.

Og Engesvang var selvfølgelig med, og i god form, til spil dansk!

Her kan du se lidt af det, der er på vej!

 

 

 

 

 

 

 

Engesvang synger Alsang.

Vi fortsætter vores projekt Alsang og mødes næste gang 12. januar i børnehaven på Birkevej 15.

 

 

 

 

 

 

75 års dagen for Danmarks befrielse.

 

Engesvang Musikforening er selvfølgelig en aktiv medspiller, når vi fejrer 75 års dagen for Danmarks befrielse.

 

Det bliver nogle helt fantastiske dage.

På programmet er:

En helt nyskrevet teaterforestilling bygget på lokales fortællinger om tiden under krigen og om befrielsen. (Mere om spille datoer og sted senere)

Stor koncert med rigtig mange lokale aktører, der spiller sange om "krig og fred". Lørdag d. 16. maj kl 19 i Den Gamle Biograf.

Kæmpe Alsang hvor vi samler folk i et bånd rundt omkring Bøllingsø. Mandag d. 4. maj om aftenen.

Der kommer mere om disse fantastiske dage senere.

 

Vi håber at se jer til vores arrangementer.

 

 

 

Her kan du se lidt af det der skete sidste sæson.

 

 

 

 

 

"Så syng da Danmark ......"

Musikforeningen, Kulturens Venner og Engesvang Menighedsråd står bag, når Engesvang fejrer Højskolesangbogen. Både dens 125 års jubilæum og senere på året den nye 19. udgave.

Byen fyldes med sang i dagene fra d. 22. - 27. januar 2019. 

Et fyldestgørende program husstandsomdeles i den første uge af januar.

Kom med i Højskolesangbogsfestivalkoret!

Ganske gratis

"Den danske sang er en....."

Ekko er selvfølgelig også med, når Engesvang sætter "strøm til højskolesangen" lørdag d 26. januar.

Hvis du endnu ikke er med i koret og syntes det kunne være sjovt at være med til den koncert, så er muligheden der.

Kontakt Joan Frost på 61 11 89 31 

"Nu vil vi sjunge og være glad......."

Bliv kormedlem i januar

Vi øver torsdage d. 3 + 10 +17 + 24 januar i Engesvang Børnehuse på Birkevej 15 fra 19.-21.

Du kan, helt uforpligtende, komme og være med til at øve og deltage i koncerten.

 

"Sangen om sol og syrener....."

 

 

Hvis du vil være med i musikforeningens kor; EKKO så kontakt Joan på 61 11 89 30.

Alle kan være med! Det eneste der kræves er lysten til at være med i et herligt fællesskab med udgangspunkt i sang og musik.

EKKO øver:

7. + 21. februar

7. + 9. + 21. marts

4. + 25. april

2. + 9. + 23. maj

Og så synger vi d. 5. juni til Grundlovsdag og 16. juni til Helligkildemarked.

 

"Hvor du sætter din fod...."

Engesvang danser.

Fredag d. 1. marts kl 19 i "Den Gamle Biograf"

Find støvlerne frem - ret ind på linien - og få en herlig aften!

Vi gentager sidste års succes med Line-dance i samarbejde med Kulturens Venner.

 

"Flyv højt, vor sang, på stærke vinger....."

EKKO inviterer til Kortræf

Lørdag d. 7. marts

Musikforeningen er vært ved et stort kortræf med 150 sangere.

Dagens gæstedirigent er Niels Rahbek. Niels er kendt i en masse forskellige sammenhænge hvor kor, musik og teater er på dagsordenen.

Kl. 15.30 afslutter vi dagen med en lille "koncert" i gymnastiksalen på Engesvang skole, hvor alle er velkomne.

 

Niels Rahbek er bl.a. kendt fra Silkeborg Mandskor

"Noget om helte...."

 

Og så ønsker Engesvang Musikforening alle en rigtig god sommer.

Når vi altså lige har holdt generalforsamling torsdag d.20 juni kl 19 på Birkevej 15.

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk